Today is a very special day. My Dear Mom celebrates a round birthday anniversary. For this special occasion I took some pictures of Her and Celina. They both are the most important women in my life. Happy Birthday Mommy!

Dziś jest bardzo specjalny dzień. Moja Najdroższa Mama obchodzi okrągłą piękną rocznicę urodzin i z tej okazji postanowiłam zrobić sesję zdjęciową Jej wraz z Celineczką. Te dwie kobietki są dla mnie najważniejszymi kobietami w moim życiu <3
Wszystkiego Najcudowniejszego Mamuniu!

12357891112131516171819

SIGN UP TO MY FREE NEWSLETTER AND RECEIVE A FREE E-BOOK!

Newsletter signup

Please wait...

Thank you for subscribing!

EXPLORE THE 10 STEPS TO FULFILL JOY OF YOUR EVERYDAY LIFE!

I’m a blessed mom of two sweet girls, wife to an amazing and caring man, passionate writer, photography enthusiast and Certified Professional Life & Family Coach. I’m here to increase your positivity, attain fresh perspectives and help you to prosper in life, with family and in your professional careers.

Contact me