rozwój dziecka

O ile nastolatek żyjący pod skrzydłami rodziców nikogo nie dziwi, o tyle trzydziestolatek potrafi już wzbudzić lekką konsternację. O dzieciach uzależnionych od rodziców słów kilka.

SIGN UP TO MY FREE NEWSLETTER AND RECEIVE A FREE E-BOOK!

Newsletter signup

Please wait...

Thank you for subscribing!

EXPLORE THE 10 STEPS TO FULFILL JOY OF YOUR EVERYDAY LIFE!

I’m a blessed mom of two sweet girls, wife to an amazing and caring man, passionate writer, photography enthusiast and Certified Professional Life & Family Coach. I’m here to increase your positivity, attain fresh perspectives and help you to prosper in life, with family and in your professional careers.

Contact me